Aart Bast werd geboren op 21 juni 1841 in Loon op Zand als zoon van schoenmaker Hendrik Bast en Jacoba van Kampen. Hij kwam op 5 augustus 1863 in Amersfoort wonen. Hij was van oorsprong bakker, maar vooral koopman en handelaar. In juli 1880 verkocht hij zijn bakkerij en startte hij een magazijn van schoenen en laarzen, en tevens een tabaks en sigarenhandel. Het pand wat hij daarvoor tot april 1881 gebruikte was Langegracht F200 (nu nummer 17). Dit is ook het pand waarin later de Amersfoortse fotograaf J.W. Wentzel gevestigd was.
Aart Bast ging in 1888 een samenwerking aan met fotograaf F. de Groot. Die laatste opende op 3 mei 1888 een fotografisch atelier in Amersfoort op de Bergstraat G147. Vermoedelijk slaat de toevoeging &Co aan de naam F. de Groot & Co in advertenties op die samenwerking met Bast. De carte de visites van dit atelier vermelden zowel de naam van A. Bast als F. de Groot. Vermoedelijk was A. Bast hier alleen geldschieter.
Bast nam in 1889 het fotografisch atelier geheel over, nadat De Groot was vertrokken, en zette hier een bediende in. Op 24 december 1889 verhuisde hij het atelier naar de Zuidsingel A260 (2e huis vanaf de Varkensmarkt), waar zijn zoon Hendrikus Jakobus Bast eerder dat jaar een fotografisch atelier was gestart. Het atelier bleek ook een leerschool te zijn voor andere fotografen: onder andere fotografen Gerben Kingma, Willem Vermeere en Berend Balhuizen woonden enige tijd bij hem in zijn woonhuis in de Utrechtsestraat.
Op 2 mei 1896 namen A. Bast en zijn zoon een grutterij met een zaak in kruideniers- en grutterswaren over van de erven Van Beek. Deze onderneming A. Bast & Zn werd een bekende broodfabriek. Deze fabriek bevond zich op het Grote Spui 11 en 13 in Amersfoort. Het fotografisch atelier van zijn zoon H.J. Bast werd op 1 mei 1896 overgedragen aan fotograaf R.A. Werner uit Amsterdam.
Aart Bast overleed op 28 mei 1927 in de leeftijd van 85 jaar. 
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Back to Top