Herman Nieweg (ook wel Heiman Nieweg) werd geboren in Groningen. Hij werkte vanaf 1899 in diverse steden als Den Haag, Luik, Groningen en Amsterdam, voordat bij zich definitief vestigde in Steenwijk. Wanneer Herman Nieweg naar Amersfoort kwam is niet duidelijk. Hij stond niet ingeschreven in Amersfoort. De Amersfoortse Courant laat op 24 oktober 1903 een advertentie zien waarin H. Nieweg zijn hond wegens ruimtegebrek te koop aanbood en tevens als fotograaf gevestigd was op de Lange Beekstraat 2. Ook adverteerde hij regelmatig tot 24 juni 1905. In het laatste jaar zien we een overlap op het adres Lange Beekstraat 2, waar op ditzelfde adres ook zijn broer Benjamin Nieweg een atelier had gevestigd. Het is aannemelijk dat B. Nieweg de activiteiten na 1905 heeft voortgezet.
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Collectie Amersfoortsefotografen.nl
Back to Top