In 1858 was R. Jacobs tijdelijk gevestigd in Amersfoort. Zijn atelier was gevestigd in Logement de Zwaan aan de Utrechtsestraat (huidig nummer 27). In een publicatie in de krant van 11 juni 1958 stelde hij zijn vertrek uit tot 18 juni 1858. R. Jacobs maakte ook portretten aan huis, mist dit tenminste 5 á 6 portretten tegelijk waren. 
In februari 1861 keerde R. Jacobs terug (vergezeld van zijn broer A. Jacobs), ditmaal gevestigd bij de heer D. van Gelder op de Lange Gracht.
Back to Top