Hendrikus Jacobus Bast vestigde in augustus 1889 een atelier op de Zuidsingel, 2e huis van de Varkensmarkt. Ook fotografeerde hij in Nijkerk op de Holkerstraat bij de heer Van der Hart. Zijn vader A. Bast nam eind 1889 het atelier over van F. de Groot & Co, wat destijds gevestigd op de Bergstraat, en verplaatste dit atelier eind 1889-begin 1890 ook naar de Zuidsingel. 
De familie Bast woonde zelf op de Utrechtsestraat A95. Ook woonden de fotografen Gerben Kingma, Willem Vermeere en Berend Balhuizen enige tijd bij de familie Bast in. Sporadisch zien we een foto waarop een atelier in Zeist staat vermeld; dit is waarschijnlijk het atelier waar Berend Balhuizen werkte voor Bast.
Op 2 mei 1896 nam A. Bast & Zoon (H.J. Bast) de grutterij met de zaak in kruideniers- en grutterswaren over van de erven Van Beek. Deze grutterij bevond zich op het Grote Spui in Amersfoort. Het atelier van zoon H.J. Bast werd één dag daarvoor overgedragen aan fotograaf R.A. Werner.

De Utrechtsestraat gezien van de Varkensmarkt, rond 1895. Dit is ook de straat waar de familie Bast woonde. 

Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Sjaak Hazeleger
Collectie Rijksmuseum Amsterdam
Collectie Rijksmuseum Amsterdam
Bron: Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort, Collectie Berends
Bron: Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort, Collectie Berends
Collectie Archief Eemland
Collectie Archief Eemland
Collectie Archief Eemland
Collectie Archief Eemland
Back to Top